Nourin, J och Houtissen, J

Ort: Norrköping

Fältkommisariern och postmästaren Johan Nourin, d. omkring 1731, och handlanden Johan Houtissen erhöll den 27 januari 1726 resolution att driva tobaksspinneri i Norrköping. Privilegiet utnyttjades aldrig.