Norrköpings Cigarr- och Tobaksfabrik

Ort: Norrköping

Gustaf Vitus Strömberg registrerade 1894 sig som handlanden med tobak, snus och cigarrer i Norrköping.
Den 2 december 1896 grundade han firman Norrköpings Cigarrfabrik, Gustaf Strömberg.
Den 24 oktober år 1900 överläts rörelsen till Norrköpings Cigarr- och Tobaksfabrik, Joh. A. Andersson som den 24 maj 1904 ombildade den till aktiebolag med namnet Aktiebolaget Norrköpings Cigarr- och Tobaksfabrik.
Aktiekapitalet var 30 000 kronor.
1906 höjdes aktiekapitalet till 42 000 kronor. Företaget låg vid Bredgatan.
1905 års tillverkningsvärde var 75.925 kronor.

I styrelsen fanns disponenten Johan Alfred Andersson (1866-1941), fabrikören Olof Lundquist, f. källarmästaren Johan Petter Johnsson, verkmästaren Carl Willy Johannes Swane och e.o. hovrättsnotarien Johan Kristian Emanuel Sjögreen (1868-1919).

1908 lämnade Johan Johnsson företaget och ersattes av handlanden Erik Olsson och 1910 avgick Olsson, Swane och Lundqvist ur styrelsen.
Ny ledamot blev då godsägaren från Drothems socken, Karl Henning.

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker.

Produkter
Extra á 6 öre
Pallas