Norman-Jeansson, Jean

Ort: Falkenberg

Handlanden Jean Norman-Jeansson, 1759-1814, dotterson till tobaksfabrikör Johan Phylson i Varberg, erhöll den 20 april 1802 privilegium att driva snus- och kardustillverkning i Falkenberg.

Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.