Bagge, Jacob

Ort: Falkenberg

Jacob Bagge erhöll den 25 september 1798 tillstånd att driva snus- och kardusfabrik i Falkenberg.

Han var sannolikt identisk med den Jacob Bagge, 1753-1812, som senare blev handlande och dykerikommisarie i Varberg. Någon tillverkning synes aldrig kommit igång.