Nordenfjeldske Tobaksfabrik A/S

Ort: Utlandet, Norge

Nordenfjeldske Tobaksfabrik A/S

Företaget ägde bestånd 1934-1976 och var beläget i Trondheim.

Produkter
Heimavla – Trönderröik