Nielsen, T.M., & Son

Ort: Utlandet, Norge

T.M. Nielsens tobaksfabrik låg i Larvik i Norge och grundades 1855.
Den hade bestånd till 1969.
Den uppgick i Tiedemannskoncernen 1959.

Produkter
Heimavlet Tobakk (Nielsen)