Nobel, E.

Ort: Malmö

Aktiebolaget E. Nobel i Danmark hade under en period ett dotterföretag i Malmö.
Dotterföretaget grundades den 1 april 1913 och aktiekapitalet utgjordes av
25 000 kronor.
Styrelsen bestod av godsägaren Henrik Steffens Zuethen i Fogdaröd, Höörs socken i Malmöhus län, extraordinarie hovrättsnotarien Karl August Hallberg och med handelsläraren Sven Gustaf Appelberg som suppleant.
Hallberg och Appelberg var båda bosatta i Malmö.
1915 inlöstes företaget av Svenska Tobaksmonopolet.

Produkter
Turko

Nobel No 50