Mårtenssons, Aug. Cigarr- och Tobaksfabrik

Ort: Malmö

August Mårtensson, f. 13/3 1873 i Södra Sallerup var son till handlanden Nils Mårtensson (f. 1840) och dennes hustru Elna Hansdotter    (f. 1849) drev från år 1900 cigarrtillverkning och handel i Malmö.
Den 31 augusti 1909 inregistrerades företaget under firma Aug. Mårtenssons Cigarr- och Tobaksfabrik.
Rörelsen var av obetydlig omfattning och inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

Hans familj  inflyttade 1891 till  Malmö i 2:a kvarteret Bror XVIII och August var då cigarrarbetare.

Han gifte sig den 4/11 1905 med Johanna Olsson (f. 1877), Skild 10/1 1919

De fick barnen:

Nils Ragnar, f. 14/8 1906, d. 8/4 1941

Anna Elida, f. 11/11 1911, d. 14/12 1911

 

August avled den  27/7 1956 då boende i Möllevången.