Nilsson, Edvard (Emil)

Edvard (Emil) Fredrik Nilsson föddes den 24 maj 1848 i Göteborgs domkyrkoförsamling. Han var bror till Ivar Nilsson och brorson till Anders Fredrik Nilsson, alla verksamma vid Fiedler & Lundgren.
Efter studier började han 1865 en anställning hos Fiedler & Lundgren där han praktiserade till 1882 då han övertog företaget från farbrodern Anders Fredrik Nilsson.
På senare år titulerade han sig grosshandlare.

Han var gift med Anna Stina Stål,
f. 1857 i Tumberg (Älvsborgs län)

De hade barnen:
Harald Emil, f. 1878
Astrid, f. 1879
Valborg, f. 1881
Hedvig, f. 1883
Hildur, f. 1885

1890 bodde de i 13:e Roten 127 i Göteborg och år 1900 i 13:e roten N:o 30
Edvard avled 1919.

Fabrikskopplingar
Fiedler & Lundgren