Nilsson, Anders Fredrik

Anders Fredrik Nilsson föddes i Göteborg den 28 december 1821.
Han kom från ett mycket fattigt hem och fick tidigt börja arbeta.
Han fick tidigt tjänst hos firman Fiedler & Lundgren och visade så mycken kompetens att han den 1 april 1865, tillsammans med sin brorson Ivar S. Nilsson fick övertaga firman.

År 1882 skänkte han till domkyrkan en dopfunt gjuten i brons. 1882 uppsattes i Hagakyrkans torn två klockor och två slagverk till en kostnad av 25 ooo kronor. Även dessa gåvor från Anders Fredrik Nilsson.
När han lämnade firman donerade han 10 000 kronor till sällskapet Göteborgs Jultomtar samt en donation till firmans arbetare på 15 000 kronor.

Han avled den 24 oktober 1889 och sterbhuset anslog en gåva till hans minne åt det nya ålderdomshemmet i Slottsskogen.
Vid hans bortgång skickade Uppsala studenter en minneskrans.
Han var ogift.

Fabrikskopplingar
Fiedler & Lundgren