Negresco No 66

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett som uppges tillverkats 1924-1932 av Svenska Tobaksmonopolet.

Jag har dock ej hittat något om den i priskuranter från denna tid. Däremot har jag paketet som på sin tid kostade 80 öre för 10 st.