Neckros

Tillverkas av: Helsingborgs Cigarr- och Tobaksfabriks AB

Cigarr från Helsingborgs Cigarr- och Tobaksfabrik.
Tillverkningen fortsattes av Förenade Svenska Tobaksfabriker.
1913 var priset 100 kr per 1000 st.