Nås Tobaksfabriks AB, Nås

Ort: Nås (Dalarna)

Den 31 augusti 1840 erhöll ekonomidirektören vid Snöa bruk, Anders Johan Fröman (1777- 22/4 1867), privilegium att få driva snus- och tobaksfabrik på sin egendom, Källeborg, utanför Nås. Tillverkning bedrevs endast under några år och 1846 uppsades rättigheterna.
I verksamheten arbetade tobaksspinnargesällen Hans Engelbrektsson, f. 4/11 1815. Han inflyttade från Karlstad 1840 och avflyttade 1846 till Christiania (Oslo).

Ett nytt bolag bildades 1860 av F.W. Jacobsson, Snöån, A.P. Zettervall, Dala-Järna, C.J. Johnsson, Lindenäs och Anders Johan Fröman. Aktiekapitalet var 11.000 kr. I juni månad 1860 började fabrikationen i en av Fröman ägd fastighet, Elfsborg, vid Skansbacken nära Västerdalälven. Fastigheten kallades ”Påvens” och senare endast ”Fabritje”. Fastigheten var vid år 1900 röd, 2 våningar med fem fönster axlar per våning.
Kring 1860 bodde i fastigheten bl.a. tobaksspinnarna Johan Johansson, f. 30/1 1842 i Grava, Värmland och Conrad Julius Rönning, f. 4/8 1849 i Karlstad.
Där bodde också verkmästaren Anders Gustaf Pettersson, f. 19/1 1826 i Karlstad.

Företaget deltog med monter 2077 i Allmänna Industri-utställningen i Stockholm 1866. Montern innehöll grov- och finspunnen tobak.

I tidningen Dalpilen den 8 januari 1880 var följande annons införd

”Nås Tobaksfabriks-Aktiebolag
får härmed tillkännagifva, att skriftliga reqvisitioner å s.k. Norsk Tugg-Tobak af bolagets välkända tillverkning expedieras såväl å bolagets kontor här i staden som ock vid fabriken i Nås äfvensom hos Herrar C. Weijsenburg i Mora som N.G. Ericsson i Malung.”

Efter det att tobaksfabriken avflyttat inrymde fastigheten bl a fotoateljé och damfrisering.

I Arbetarförteckningen hittas namn som : ”Fältvävar Lasse, Skans Anders, Skräddar Lasse, Tuppens Olle, Knus Olle, Måg Britta, Mats Karin, Döv Kestin, Bagar Ingeborg och Ris Karin”. Avlöningen för vuxna män och kvinnor var 50 öre per dag och för barn 25 öre per dag.
1886 flyttade enligt Angelin huvuddelen av rörelsen till Falun. Forsslund uppger att flytten skedde 1876.
(Se vidare under Nås Tobaksfabriks AB, Falun).
Viss fabrikation fortsatte i Nås med värmlänningen F. Prag som föreståndare. Han hade anlänt till Nås redan 1872 med sin far. F. Prag blev även klockarfar och hade en rad uppdrag i nämnder tills han 1899 flyttade till Falun för att arbeta vid huvudfabriken.

1912 uppgick bolaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker och fastigheten vid bron försåldes. Efter 1915 upphörde all tobaksfabrikation i Nås.
En lovsång till Nås fabrik komponerades efter en gammal brudmarsch.
Efter Torn Erik i Ål. Upptecknad av Carl Gudmundsson.
” Assint tobak, assint tobak, assint tobak i pipan d-å.—
Assint tobak, assint tobak, assint tobak i pipan då.—
Men när som vi kom tä Nås fabrik, då få vi tobak så mittje vi vill ha–a.
Men när som vi kom tä Nås fabrik, då få vi tobak så mittje vi vill ha.”
(Återgiven av Karl Erik Forsslund, NÅS, Västerdalälven Del II, Bok VII)

Personkoppling
Anders Johan Fröman

 

 

 

Nås tobaksfabrik till höger år 1902

 

 

 

Nås tobaksfabrik på hitsidan om bron till vänster.

 

 

Fabriken till höger om brofästet

 

 

 

Fabriken som den såg ut 2006