Nås Cigarrfabrik, Emil Hemming

Ort: Nås (Dalarna)

Lars Emil Hemming (f.1882) som tidigare varit cigarrmakare hos Nås Tobaksfabriksaktiebolag lät den 13 november 1908 grunda en firma under namnet Nås Cigarrfabrik, Emil Hemming, för cigarrtillverkning.I bolaget ingick sedan 22 juli 1911 svensk-amerikanen Fredrik Wilhelm Elfving och i firmanamnet ingick sedan dess Hemming och Elfving.

Den 2 september 1912 lämnade Elfving bolaget för att återvända till Amerika. Firman Nås Cigarrfabrik som hade en ringa tillverkning inlöstes 1915 av Tobaksmonopolet.

Personkoppling
Emil Hemming