Murian

Tillverkas av: Brinck, Hafström & Co

Cigarr i trälåda tillverkad av Brinck, Hafström & C:o i Stockholm.