Måsen, n:r 15

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet:
1934-1934
1939-1940
1943-1944

Priset 1940 var 1 krona för 5 st.
Varje cigarr var förpackad i transparent papper.
Förpackningen var ritad av konstnären Einar Forseth