Molander, Ragnar

Ragnar George Molander (1883 i Karlskrona-1959 i Karlskrona) anställdes 1906 som disponent vid Rubens tobaksfabrik i Karlskrona.

Han var son till målarmästare F. Molander och Anette-Sofia  Pettersson.

Han var gift med Malla Sandels. Änkling 1951.
Sedan 1915 var han fabrikschef vid Svenska Tobaksmonopolet i Karlskrona och föreståndare för tobakskontoret.
Sedan 1927 var han ledamot av Karlskrona kommunalfullmäktige och sedan 1926 ledamot av Hamnstyrelsen och efter 1934 ordförande.

Fabrikskopplingar
Ruben, L.M. & C:o
STM, Karlskrona