Molander, Halvar

Halvar Molander föddes 1864 i Motala som son till Eduard Molander.
Han arbetade en tid som kassör vid Sundins tobaksfabrik i Västerås för att senare start en egen tobakstillverkning i samma stad.

1890 bodde han som inneboende hos disponenten vid den Sundinska tobaksfabriken, Torgny Sundeman, i Westra Qvarteret, Västerås domkyrkoförsamling.
Halvar Molander hade då titeln bokhållare.

1900 bodde han som kassör på Westermalm i Västerås med sin familj:

Sofia Elsa Tidholm, hustru, f. 1874 i Västerås.
Nils Halvarson, f. 1894
Olof Halvarson, f. 1896
Brita, f.1897
Elsa, f. 1900

I hushållet ingick år 1900 även Edla Wilhelmina Söder, piga, f.1879 i Teda, Uppsala län.
Maria Andersson, piga, f. 1859 i Arboga.

Familjen flyttade senare till Stockholm och där startade Halvar Molander 1921 en firma för fotografiska artiklar, en gros o. en detalj.
Firman fick namnet Molander & Son och låg 1928 vid Regeringsgatan 11,
tel. 142 37.
1928 bodde sonen, Olof Halvarson Molander som köpman vid Alviksvägen 27 i Äppelviken.

Under 1960-talet fanns företaget vid Upplandsgatan i Stockholm.
År 2007 finns företaget vid Västberga Allé 60.

Uppgifter om Halvar Molander och hans koppling till fotofirman Molander & Son har jag fått av hans släkting, Jan-Erik Porath, som forskar kring släkten.

Fabrikskopplingar
Molander, Halvar
Sundin,A.T. & C:o, Tobaksfabriksaktiebolaget