Mixture, N:r 541

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Tidigare tillverkad av J.L. Tiedemann i Charlottenberg.

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1941.

1916 var priset 45 öre för 50 gram.
1929 års pris var 0,75 kr för ask eller paket om 50 gram.