MIX

Tillverkas av: Tobaksersättningsföretag

Tobaksersättning tillverkad av företaget Fredinia Tobakskompani i Malmö. Pris 1:16 incl. oms. för 40 gram
Livsmedelskommissionens tillstånd
n:r H 5