Mildahn, Johan Georg

Ort: Landskrona

Detta tobaksspinneri hade sitt ursprung från handelsmännen Nils Person Gram och Hans Berendtson Morian, som den 9 juni 1687 var för sig erhöll resolution att driva tobaksspinneri i Landskrona.
Detta efter de hade åtagit sig att införskaffa dugliga mästare.

Efter det att det inrättates nya tobaksspinnerier i Malmö och Hälsingborg gick konsumtionen tillbaka i Landskrona så de blev tvungna att använda sig av gemensamt spinneri.
Efter några år upphörde tillverkningen.

Den 10 mars 1692 erhöll borgaren Anders Christerson resolution att driva tobaksspinneri i Landskrona. Till detta hade han införskrivit ett parti tobaksblad. Produktionen varade endast några år.

Med ursprung ur dessa tre privilegier fick Nils Person Gram, Anders Christerson och Berendtson Morians son Berendt Hanson Morian den 11 mars 1712 tillstånd att åter gemensamt uppta tillverkningen.

Tillverkningen upphörde under Karl XII senare regeringsår på grund av den ekonomiska depressionen.
Enligt resolutionden 2 december 1726 fick Berendt Hanson Morian förnyelse av privilegiet som hade förfallit vid driftsavbrottet.
Efter Berendt Hanson Morians död gick rörelsen i konkurs 1738 och all produktion upphörde.

Berendt Hansons änka, Sara Wiborg erhöll den 21 april 1738 (?) tillstånd att återuppta fabrikationen.
Den 13 oktober 1757 transporterades rättigheterna på handels-, politie- och justitieborgmäsatren Arvid Schauw eftersom fru Morians byggnad i Nya Staden ej ännu blivit färdig.

Arvid Schauw (1711-1788) var son till tobaksfabrikören Peter Andersson Schauw i Uddevalla. Arvid Schauw var en av hattpartiets stödjepelare och utmärktes 1778 av Gustaf III för sina insatser i det politiska livet med kommerseråds titel.
Sina sista år tillbringade han på ön Ven där han innehade kronoarrendet som belöningen för sina förtjänster.

Han var ”ända in i sin sena ålderdom en ståtlig gestalt med min, hållning och åtbörder som en romersk rådsherre” Han hade många svenska och danska besökare på Ven där han avled på Uranienborg 1788.

Efter Schauws frånfälle övertogs produktionen av kompanjonen, handlanden och sockerbruksägaren Johan Georg Mildahn (f. c:a 1741) och efter hans död 1785 drevs det vidare av sterbhuset. Företaget gick till utmätning 1794 och nedlades. Grams privilegium hade då varat i 107 år.

Johan Mildahn var gift med Petronella Beata Tauson, f. c:a 1749.

De hade barnen:
Johan (23/2 1769-11/7 1826)
Anna Catharina , f. c:a 1770
Hindrietta, f. c:a 1774
Christina, f. c:a 1777
Sara, f. c:a 1779
Berndt, f. c:a 1781

Petronella Tauson var dotter till Johan Christian Tauson och Catharina Morian och syster till Sara Tauson som var gift med tobaksfabrikör Erich Gjörloff i Landskrona.

Catharina Morian levde i ett öppet förhållande med borgmästare Arvid Schauw.