Perssons Nya Tobaksfabrik

Ort: Landskrona

Anders Persson, född 1836 i Västra Kärrstorp i Malmöhus län, anmälde den 8 juni 1888 att han ämnade starta en tobaksfabrik med namnet Perssons Nya Tobaksfabrik för att där tillverka cigarrer. Den 20 juli 1891 avregistrerades företaget utan att några fabriksberättelser ger stöd för att fabrikationen kom igång.
1890 var han dock registrerad i folkbokföringsregistret som tobaksfabrikör.

Han var gift med Hanna Jönsson, född 1836 i Västra Sallerup, Malmöhus län. I familjen bodde då även Emil Andersson, f. 1873 i Västra Kärrstorp. Han uppges vara anhörig till familjen.
De bodde då i Qvarteret Läertes i Landskrona.