Metzger, A.C.

Ort: Stockholm

Anna Catharina Metzger, f. Kjölström, dotter till tobaksfabrikören i Enköping
Petter Kjölström erhöll den 5 februari 1818 privilegium på att driva tobaksfabrik i Stockholm.
Hon var sedan 1799 änka till löjtnanten vid ”Kongl. Arméens flottas svenska eskader och adjutanten vid Kongl. Hovjaktvarvet” Johan Gabriel Metzger.
Oklart om någon tillverkning kom igång.