Mellgren, C J

Ort: Stockholm

Den tidigare W:m Hellgren & Co. anställde Carl Johan Mellgren startade 1870 en egen cigarrtillverkning.

Rörelsen bedrevs först vid Åsögatan 34 men flyttade 1885 till Östgötagatan 10.
Man hade en försäljningsbord vid Götgatan 22.

1875 var de anställda:
J.O. Wessman, No 5 Bergsgränd
F.A, Jansson, No 16 Cath. Östra qvarngränd
flickan H,S, Jansson, No.5 Renstjernas gränd
flickan G.M. Larsson, No. 11 Stora Bondegatan

1880 var de anställda:
F.A. Jansson, 28 Pilgatan, arbetare
Anna Malmlöf, 4 Lilla Bondegatan, biträde
G.A. Wallén, 10 Östra kyrkogränd, arbetare
Hilma S. Jansson, 13 Urvädersgränd, flicka

Vid Carl Johans död 1890 övertogs rörelsen av änkan, Josefina, och föreståndare blev den då ännu omyndige sonen Bror Mellgren.

Den 6 februari 1894 övertog sonen rörelsen under firma Bror Mellgren. (se vidare under Bror Mellgren)

Personkoppling
Carl Johan Mellgren
Bror C. G. Mellgren