Mellenberg, Anders

Ort: Göteborg

Hökaren Anders Mellenberg ”hade kommit att bliva ägare av en liten snuskvarn”.
Han erhöll tillstånd av hallrätten den 16 oktober 1770 att tillverka snus i Göteborg.
Rättigheterna utökades den 14 september 1773 att omfatta även kardustillverkning.
Den ringa tillverkningen upphörde 1792.