Malmgren, Anders

Ort: Göteborg

Hökaren Anders Malmgren omnämndes 1802 som snusmalare i Göteborg. Varken tillståndsbevis eller tillverkningsuppgifter har kunnat påträffas.