Marietta, n:r 220

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1952-1957.
Tobak av lätt aromatisk holländsk typ.

1954 var priset 3 kronor för en pappask med 10 st. cigariller.