Maria Stuart

Tillverkas av: Nordström, Gustaf & Co

Annons från 1894.

”Maria Stuart, förträfflig 10-öres Cigarr”