Lundgren, Petter

Ort: Göteborg

Handelsmannen Petter Lundgren erhöll den 6 juni 1794 hallrättens tillstånd att tillverka snus och karduser. Någon tillverkningsuppgift har inte anträffats.