Lundgren, J. G.

Ort: Göteborg

 

Johan Georg Lundgren beviljades den 29 juli 1768 tillstånd av hallrätten att tillverka snus, karduser och karotter i Göteborg. Året innan hade han ansökt privilegium som tobaksspinnare men det avslogs efter anmodan av stadens befintliga tobaksspinnerier. Lundgren fick nöja sig med snusmalarprivilegium.

Johan Lundgren hade tidigare varit tobaksspinnare vid Jacob Forsells tobaksfabrik i Fredrikshamn vid Finska viken i Finland. Han slutade den befattningen  för att han under kriget tvingats ”flytta undan fienden”.

Johan Lundgren var en tid hökare  och borgare i Landskrona och även varit tobaksspinnare hos Ingella Gatenhielm i Göteborg. Lundgrens obetydliga rörelse nedlades i slutet av 1770-talet.