Lundbergs, Anders Cigarrettfabrik

Ort: Stockholm

Anders Fredrik Lundberg började 1896 tillverkning av cigarretter i mindre skala vid Götgatan 25, 3 tr. Han var under perioden 1896-1898 registrerad som tobakshandlare.

I adresskalendern från 1898 presenteras verksamheten:

Lundberg, A.
Cigarrettillverkning, cigarr- och cigarrettlager:
a.t. 305 18, s. Götgatan 25, 3 tr.

Rörelsen inregistrerades den 25 oktober 1898 under firma Anders Lundbergs Cigarrettfabrik.
Företaget flyttade 1899 verksamheten till hans bostad i det då nybyggda huset vid  Folkungagatan 95 ( a.t. 15 18). Lägenheten bestod av 4 rum och kök och där bedrevs cigarettillverkningen. Hyran var 800 kr per år.  År 1904 flyttar familjen och cigarettillverkningen till Köpmantorget 12/Baggensgatan 12, 2 tr i Gamla Stan.(a.t. 141 59)(kv. Andromeda 9). Rörelsen avregistrerades den 18 november 1905.

Anders Lundberg hade sedan år 1896, på Götgatan 25 3tr, låtit framställa cigarretter som han sedan låtit förpacka i begagnade cigarettpaket av det populära märket Duke of Durham.
The American Tobacco Co. lät åtala honom för intrång och rätt till varumärke vid Stockholms Rådsturätt. Varumärkeslagen infördes 1884.

Han dömdes den 11 april år 1900 för detta till böter vilket efter överklagande gick vidare till Svea Hofrätt som den 11 mars 1902 gick på underättens linie och domen fastställdes av Kongl. Maj:t den 22 juli 1904.

Av domen framgick att Anders Lundberg sedan 1896 i betydande omfattning sålt av honom tillverkade cigarretter lagda i inköpta begagnade askar med trycket ”Manufactured by The American Tobacco Co Successor to W. Duke Sons o Co”. Under rättegången försökte Lundberg utan framgång hävda att det amerikanska företaget inte hade befogenhet att föra talan mot honom och att hans försäljning endast varit av ringa omfattning.
Av domen framgick att Lundberg även hyrt en extra fabrikslokal för cigarrettillverkning och att han vid två tryckerier i Stockholm beställt och erhållit en million cigarretthylsor med det amerikanska bolagets namn tryckt. Lundberg hade även tillsagt arbeterskorna att inte berätta något om tillverkningen.

 

Anders Lundbergs karriär inom tobakshanteringen var snart över och han blev senare ingenjör.

Personkoppling
Anders Fredrik Lundberg