Ljungström, Karl J.

Ort: Stockholm

År 1766 anhöll tobaksmanufakturisten Karl J. Ljungström om tillstånd att uppföra ett hörnhus vid Drottninggatan 75.
Det norra huset är äldre och i tomt- och husägarregistret återfinns:
1718 repslagare K. Sifvers
1754 tobaksfabrikant Jöns Sahlsten
1802 omyndige K.F. Grip
1802 traktör S. Sunnerdal
1837 Sunnerdals omyndiga barn