Lossberg, Carl G.

Ort: Göteborg

Verkmästaren vid Crokat & Intressenters tobaksfabrik i Göteborg Carl Gustaf Lossberg anhöll 1773 att få anlägga ett tobaksspinneri i staden. Detta avslogs av kommerskollegium.
Den 16 december 1788 erhöll han hallrättens tillstånd att tillverka snus och kardustobak i Göteborg. Den obetydliga rörelsen nedlades 1796.