Ljunglöf, Jac. Fr.

Ort: Stockholm

Den Ljunglöfska firman hade på många sätt en särställning i svensk tobakshistoria.
Den uppgick aldrig i Förenade Svenska Tobaksfabriker utan förblev självständig tills dess den inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.
Den minskade successivt sitt utbud till att tids nog endast omfatta snus och då endast ett ringa antal märken. Trots det steg omsättningen och Jac. Fr. blev på sin tid en av Sveriges rikaste män.
Man grundade ett av de säkraste och äldsta kvarvarande varumärkena, Ljunglöfs snus n:r 1, sedermera Ljunglöfs Ettan och nu bara Ettan.

1895 ombildades företaget till aktiebolag och rörelseöverskottet investerades i verksamheter utanför tobaksbranschen, främst fastigheter och tomtmark i och nära Stockholm.

På de ägor som hamnade under Ljunglöfs domäner byggdes så småningom frimurarbarnhemmet i Blackeberg, Vattenfall i Råcksta, Beckomberga sjukhus och barnbyn Skå-Edeby.

1821 hade företaget 39 varuartiklar
1850 hade man 70 varuartiklar
1915 hade man 2 varuartiklar och dessa var Ljunglöfs Snus n:r 1 och n:r 2.

Släktens förgreningar sträcker sig förutom alla Ljunglöfarna till Per Henrik Ling, den svenska gymnastikens fader, skådespelerskan Margareta Krook, författaren Eric Wennerholm och den friherreliga släkten N:r 215 Lilliecreutz.

Företaget deltog med egen monter, n:r 2075, innehållande snus, tobak och cigarrer, vid Allmänna Konst- och Industriutställningen i Göteborg 1866.

Produkter
Ljunglöfs Snus n:r 1
Ljunglöfs Snus n:r 2

Personkoppling
Knut Ljunglöf
Jacob Fredrik Ljunglöf
Robert Ljunglöf
Henrietta Ljunglöf