Ljunglöf, Jac. Fr.

Ort: Stockholm

Den Ljunglöfska firman hade på många sätt en särställning i svensk tobakshistoria.
Den uppgick aldrig i Förenade Svenska Tobaksfabriker utan förblev självständig tills dess den inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.
Den minskade successivt sitt utbud till att tids nog endast omfatta snus och då endast ett ringa antal märken. Trots det steg omsättningen och Jac. Fr. Ljunglöf blev på sin tid en av Sveriges rikaste män.
Man grundade år 1822 ett av de säkraste och äldsta kvarvarande varumärkena, Ljunglöfs snus n:r 1, sedermera Ljunglöfs Ettan och nu bara Ettan.

Det som kom att bli Jac. Fr. Ljunglöfs tobaksfabrik startade 1822 då Jacob Fredrik Ljunglöf i realiteten övertog Petter Lundgren Anderssons fabrik vid Kungsbacken 67 – 68 i Stockholm (nuv. Drottninggatan 81 A, kv. Vingråen 9). Tidigare hade Hans Frestadius tobaksfabrik legat i samma fastighet. Det av Ljunglöf nu innehavda privilegiet hade utfärdats redan 18 maj 1697 till engelsmannen Richard Ellers.

Då Petter Lundgren Andersson blivit tilltagande sjuk anställde han bokhållaren Ljunglöf som fabriksledare 1820. Ljunglöf hade sedan 1813 varit magasinsbetjänt hos Petter Helin och hade då tillägnat sig stor kunskap om tobakshanteringen. Den 6 november 1821 utfärdades resolution om överlåtelse av företaget till Ljunglöf. Petter Lundgren Anderson kvarstod som förslagsman i företaget med ett kapital av 105 592 riksdaler.

Kring 1821 hade företaget 39 varuartiklar, varav 3 sorters snus, 30 sorters röktobak och 6 sorters tuggtobak.
Snusmärkena var Fint Snus, Virginia Rappé och Musiqwe – Snus.
bland röktobasmärkena fanns bland andra: Röd Tupp, Röd Husar, Röd Ros, Svart Husar, Blå Husar, Chandeloupe, Elefant, Svartgubbe, Ankaret, Norstjärnan och Känn på (den tobaken). Samma märkesnamn fanns hos en rad andra tobaksfabrikörer då det ännu inte fanns något varumärkesskydd.
Bland tuggtobaksmärkena fanns bland andra: Fin Piqwanelle Torrspunnen Piqwanell, och Ordinär Piqwanelle

Lundgren Andersson avled den 25/2 1824 i vattusot och år 1825 gjorde Ljunglöf en överenskommelse med änkan Gustafva, född Höök, om att ensam överta firman mot att änkan erhöll reverser på 110 00 riksdaler.

Jac. Fr. Ljunglöf börjar tidigt att expandera kontakterna ut i Sverige. Han satsar hårt på att ha försäljningäven utanför Stockholm och bygger upp kontakter med återförsäljare långt ut på landet och långt norrut i Sverige. År 1839 hade man vuxit ur lokalerna och verksamheten flyttades till ett nedlaggt bryggeri vid Luntmakargatan (kv. Träsket 2 & 9) som såldes av bryggaren Carl Olof Schagerström och hans hustru Ulrika Wilhelmina Höglander. En bostadsfastighet uppfördes mot Stora Badstugatan 24 (nuv. Sveavägen 44)

På 1840 – talet startade man egna försäjningsbodar vid Enkehusgränd 3 (nuv. Hamngatan) och Munkbron 4 i Stockholm.

År 1850 hade man 70 varuartiklar varav 8 var snusmärken, 35 cigarrmärken, 22 var röktobaksmärken och 5 var tuggtobak.

Företaget deltog med egen monter, n:r 2075, innehållande snus, tobak och cigarrer, vid Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1866.

1895 ombildades företaget till aktiebolag och rörelseöverskottet investerades i verksamheter utanför tobaksbranschen, främst fastigheter och tomtmark i och nära Stockholm.

På de ägor som hamnade under Ljunglöfs domäner byggdes så småningom frimurarbarnhemmet i Blackeberg, Vattenfall i Råcksta, Beckomberga sjukhus och barnbyn Skå-Edeby.

1915 hade man 2 varuartiklar och dessa var Ljunglöfs Snus n:r 1 och n:r 2.

Släktens förgreningar sträcker sig förutom alla Ljunglöfarna till Per Henrik Ling, den svenska gymnastikens fader, skådespelerskan Margareta Krook, författaren och advokaten Eric Wennerholm och den friherreliga släkten N:r 215 Lilliecreutz.

 

Produkter
Ljunglöfs Snus n:r 1
Ljunglöfs Snus n:r 2

Personkoppling
Knut Ljunglöf
Jacob Fredrik Ljunglöf
Robert Ljunglöf
Henrietta Ljunglöf