Littorin, Per Magnus

Per Magnus Littorin föddes 3 april 1763 i Södernäs, Dannemora, Uppsala län.
Han var son till gruvfogde Magnus Littorin (1707-1776) och Catharina Magdalena Werdier (1734-1829).
Per Magnus blev med tiden kryddkramhandlare och riksbanksrevisor boende i Uppsala. Han ägde hela kvarteret Kaniken 1 och där han sedan 1871 hade affär.
Han övertog även Danfors-Lindells tobaksspinneri.
Han var gift med Johanna Sophia Bonnevier (f. 15/8 1767 i Uppsala, död 21/5 1853 i Uppsala) och de hade sonen Johan Magnus Littorin samt dottern Carin Henrietta (f. 24/3 1794, d. 24/5 1877)

Per Magnus Littorin avled den 22/12 1824 i lungsot.

Fabrikskopplingar
Danfors-Lindell