Lindström, Julius Bernhard

Julius Bernhard Lindström (6/5 1825-24/12 1904)var son till Erik Gustaf Lindström och Carolina Linderot.
Efter att ha avslutat studier vid Göteborgs Handelsinstitut ingick han i faderns firma och blev 1847 kompanjon i företaget.
År 1849 övertog han ensam ledningen för företaget och utträdde 1895.

1876 lät han bekosta ”Julius Lindströms stiftelse för fria bostäder åt pauvres honteux” vid Haga Kyrkogatan med plats för ett 60-tal personer.
Till minne av sin far skänkte han till Göteborgs stad Gymnastik- och exercishuset Heden.

1862-1888 satt han i Göteborgs kommunalförsamling.

Julius satt i riksdagen för Borgarståndet 1862-1863, 1865-1866, i Andra kammaren 1867-1872 och i Första kammaren 1879-1881 och då för Örebro län.

1868 inköpte Julius Lindström Trystorps herrgård i Tångeråsa socken, Närke. Egendomen övertogs av sonen Albert som där bland annat drev hästavel. Gården såldes 1903 och Albert köpte senare Steninge slott utanför Märsta av Rickard Bäckström för att redan efter några år sälja det.
Under några år på 1930-talet bodde Kurt Haijby på Trystorp. Känd från haijbyaffären.

1870 lät han uppföra fastigheten Wilhelmsberg vid Danska vägen 8 i Göteborg. Arkitekt var Victor von Gegerfelt.
Julius var även ägare till Nolhaga gods invid Alingsås, en gång ägt av Jonas Alströmer.

Julius var i första giftet gift med Amanda Wahlgren och de hade barnen:
Carl Erik, f. 25/2 1851, sedermera tobaksfabrikör
Knut Ivar, f. 1857
Albert Julius, f. 1859, gift med Hulda Maria Broman, f. 1874 på Svea Livgarde, Stockholm.
Walborg sedermera gift med överstelöjtnant
A. Berg von Linde.

Andra giftet, 1871, var med:
Kristine Zachau, f. 1848 i Halmstad
Orvar, f. 15/6 1872, d. 22/8 1954 i Vedan, Västerhaninge
Gillis, f. 30/1 1882

1880 bodde familjen på egendomen 22-23 vid Kungsgatan 41, Göteborgs domkyrkorote
1887 köpte Julius Nolhaga gods vid Alingsås, tidigare ägt av Jonas Alströmer.

1890 bodde familjen på Trystorp, Närke

Knut Ivar bodde som arrendator på Åkerby, Gräve, Närke med sin familj; hustrun Ellen Keiller, f. 1866 i Gbg och dottern Ebba f. 1888 i Gräve.

1900 har Julius, Christina och yngste sonen Gillis flyttat till Nolhaga i Alingsås vilken Julius inköpt.
Gillis, f. 30/1 1882, f.d.löjtnant vid Smålands husarregementes reserv. Gift den 17/5 1911 i Eksjö med Ingrid, f. 10/11 1890 i Eksjö och död omkr. 1983. Paret ägde farmen Servgoita i Njoro, Kenya. De hade barnen Nils Julius, Harriet, Nina Ingrid Christina och Viveka.

Julius avlider på julafton 1904.

Fabrikskopplingar
Lindström & Brattberg

 

 

Wilhelmsberg vid Danska vägen

 

Sentida bild av fastigheten Kungsgatan 41 där Julius Lindström bodde