Lindström, Erik Gustaf

Erik Gustaf Lindström (18/9 1792-29/11 1865).
Han var son till handlanden i Göteborg Benjamin Lindström och dennes hustru Elisabeth Maria Heling.
Föräldrarna och sonen flyttade från Göteborg men Eric Gustaf återvände 1813 och anställdes då vid en handelsfirma. 1820 erhöll han burskap som borgare och grundade 15/4 1826 tillsammans med J.R. Brattberg en tobaksfabriksrörelse i Göteborg.
Efter Brattbergs död 1841 övertog Eric Gustaf företaget och 1847 inträdde sonen Julius i firman.
År 1849 utträdde Eric Gustaf ur firman.

Eric Gustaf hade uppdrag inom fattigvårdsstyrelsen och medverkade till att fattighuset vid Drottningtorget kom till stånd så att de äldre fastigheterna Gibraltar kunde utrangeras.
Han grundade Willinska skolans slöjdavdelning där fattiga pojkar kunde få yrkesutbildning och han stiftade Pensionsanstalten för ålderstigna tjenstehjon och var till sin död dess ordförande.
Han lät även uppföra Göteborgs första arbetarbostäder vid Haga och medverkade till upprättandet av Räddningsinstitutet på Hisingen och Praktiska hushållsskolan för flickor.
Han var även ordförande i Göteborgs sparbank och i Willinska fattigfriskolans styrelse samt ledamot av Sahlgrenska sjukhusets direktion.

Han fick med tiden både Vasaorden och Nordstjerneorden.

Hofbergs biografiska lexikon:

”Medborgares förtroende, som oinskränkt kommit honom till del i hans enskilda verksamhet, lämnade honom också snart en mängd allmänna uppdrag, och det fanns knappast någon riktning av samhällsnyttigt arbete inom Göteborgs stad, i vilket icke Lindström mer eller mindre verksamt ingrep”.

1844-1845 satt han som representant för Göteborg för Borgarståndet såsom liberal i riksdagen.

Han var gift med Carolina Johanna Linderot och de hade barnen:
Julius, f. 6/5 1825, tobaksfabrikör
Gustaf Otto, f. ? kapten och riksdagsman
Albert Ferdinand, f. ?, doktor
Arvid Emil, f. 1834,apotekare i Gävle (Lejonet) och Vimmerby
Elvira Maria, f.?, gift med handl. J.G. Bergström
Carolina Amalia, f. 31/1 1827, d. 1904, gift den 2/5 1855 med guvernören över Carlbergs krigsakademi, förste hovmarsalken överstelöjnant Malcolm Reenstierna (1818-1891).De senare hade barnen Anna Charlotta Carolina R. (10/4 1856-27/8 1919) och Ebba Maria R. (19/3 1859-1/5 1940).

Fabrikskopplingar
Lindström & Brattberg