Lindström, Carl Erik

Carl Erik Lindström (1851-1910)

Född den 25 februari 1851 som son till Julis Lindström och Amanda Wahlgren.
Efter att ha avslutat studierna blev han 1872 anställd hos Lindström & Brattberg.
1887 blev han kompanjon med fadern och sedan 1895 blev han ensamägare till företaget.
Han var även aktiv i kommunalpolitiken och ledamot för styrelserna inom Gatu- och vägförvaltningen, Begrafvningslatserna, Willinska skolan och Göteborgs sparbank och ledamot av Handelsföreningens fullmäktige.

Gift år 1875 med Augusta Eva Hilda Montgomery, f. 1855 i Lysvik, Värmland, d. 19/8 1936.
De hade barnen:
Erik Gustaf, f. 1876, bokhållare, d. 16/8 1952
Margaretha, f. 1879
Arnold, f.1882
Kerstin, f. 1884
Bertil, f. 1885

Carl Erik Lindström avled i september 1910 och är begravd på Göteborgs östra kyrkogård, kv. K, n:r 396.
I graven finns dessutom hustrun, Arnold, Erik och Bertil.

Fabrikskopplingar
Lindström & Brattberg