Lindqvist, Lars

Ort: Karlshamn

Handlanden Lars Lindqvist erhöll den 2 april 1817 tillstånd att anlägga snus- och tobaksfabrik i Karlshamn. Privilegiet förefaller aldrig ha utnyttjats.