Karlshamns Snusfabriks Aktiebolag

Ort: Karlshamn

Fabrikör Sven Adolf Planius hade varit innehavare av det gamla Sydowska tobaksprivilegiet.
Den 23 juli 1894 grundade Planius en ny snusfabrik under firma S.A. Planius med med Gustaf Johansson som prokurist.

Företaget överläts den 16 december 1895 till Karlshamns Snusfabriks Aktiebolag (aktiekapital 15 300 kr år 1895 och ökat till 45 000 kr år 1900) under styrelse av disponenten Gustaf Johansson, handlandena Emil Waldemar Samuelsson, Albrecht Peterson, sjökapten Fritz August Harms och grosshandlaren Sven Adolf Planius i Uppsala. Bolaget upplöstes den 20 maj 1905.
Företaget låg i kv. Kalmar 4, Ronnebygatan 13.

Firmans snusrecept inköptes av cigarrfabrikören Sven Olsson i Karlshamn som dock icke utnyttjade dessa.

Personkoppling
Sven Adolf Planius
Gustaf Johansson
Emil Waldemar Samuelsson

Fritz August Harms