Lindh, Carl David

Ort: Stockholm

Kommissionären Carl David Lindh erhöll den 23 mars 1840 privilegium att driva fabrik ”för alla sorters cigarrer” i Stockholm. Några tillverkningsuppgifter har ej återfunnits.

I 1862 års adresskalender är han upptagen som f.d. Fabrikör och Egendomsförsäl, en fastighet han genom testamentsföreskrift från C. Wässberg fick disponera under sin livstid.
Han avled 1864 i 73 års ålder.