Lind, Oskar F.

Ort: Stockholm

Oskar Fredrik Lind föddes 1857 i Karlshamn.
Han drev sedan en mindre cigarrtillverkning i sin bostad på Tavastgatan 12 (kv. Kattan Större 2) i Stockholm. Rörelsen inregistrerades den 25 januari 1892. Bostaden bestod av 3 rum och kök till en årshyra av 425 kr.
Företaget inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.
Fastigheten byggdes 1884 i ny renässans stil med rusticerad puts i souterrain- och första våningen samt gavelkrönta fönsteromfattningar.

Personkoppling
Oskar Lind