Ligero, n:r 41

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1924-1934 och 1939-1940.

1940 års pris var 12,50 kronor för låda om 50 st.