Larsson, Lorens

Lorens Peter Larsson föddes 1878 i Dagstorp, Malmöhus län.

Han drev cigarr- och cigarettillverkning en kort period i Halmstad.

Han var gift med poliskonstapeldottern Signe Edla Amalia Tengqvist, f. 15/8 1879 i Klara församling, Stockholm.

År 1900 bodde familjen i Norra roten n:ro 27 i Halmstad.

Fabrikskopplingar
Larsson, Lorentz Fabriks- & Handelsaktiebolaget