Lagerström, Magnus

Carl Magnus Lagerström föddes 16/12 1691 i Stockholm som son till regeringsrådet och kanslern i svenska Pommern Magnus Lagerström, f. 21/8 1666, d. 1636 och dennes hustru Helena Engelcrona, d. kring 1721.
Carl Magnus blev sedermera kommerseråd och direkör i Ostindiska kompaniet.

Han växte upp i Svenska Pommern och med studier i Rostock, Greifswald, Wittenberg och Jena. Han fick sedan arbete i Stettin och Stralsund. 1721 flyttade han till Sverige. 1733 knöts han som sekreterare till det nybildade Svenska Ostindiska Kompaniet. Därigenom kom han till Göteborg och kunde där skapa en förmögenhet. Han innehade herrgården Gubbero och senare även Marieberg vid Kungälv. Genom sin hustru blev han också ägare till Livered. Vid sina ägendomar kunde han utveckla sitt stora intresse för jordbruk.

På Ostindiska Kompaniet blev han sedermera direktör och anses i många avseenden ha bidragit till oktrojens framgångar. Genom Magnus förmedling kunde många av Linnés lärjungar följa med på de långväga resorna för att kartlägga växter på en annan sida av världen. Som tack, är örtsläktet Lagerstroemia uppkallat efter honom.

Han avled 5/7 1759 i Göteborg.

Fabrikskopplingar
Lagerström, Magnus., och Olbers. Johan A.