Lagerbom, Carl Fr.

Ort: Norrköping

År 1780 började Carl Fr. Lagerbom med hallrättens tillstånd en tillverkning av snus i Norrköping.
Efter hans död kring 1782 övertog hans änka, Maria, rörelsen som upphörde 1787. Rörelsen var av ringa omfattning.