Körner, Göran Fredrik

Ort: Norrköping

Göran Fredrik Körner levde mellan 1724-1791.
År 1730 var han innehavare av det priviligierade Körnerska yllemanufakturverket i Norrköping.
1769 fick han tillstånd av hallrätten att bedriva snustillverkning i Norrköping. Den ringa rörelsen ägde bestånd endast några år.