Labatt, Isak D.

Ort: Stockholm

Isak David Heyman, f. 1798 i Hamburg, tog sig namnet Labatt. Han anhöll 1828 om tillstånd att uppehålla sig i Stockholm och att få tillverka ”alla sorter sigarrer av svenska tobaksblader”. Han hade tidigare varit föreståndare för en stor tobaksfabrik i Hamburg och ansåg sig då ha förvärvat kunskap ”i tobaksbladers förädling till sigarrer”. Efter att ha blivit svensk medborgare bifölls hans ansökan den 19 februari 1829.

1830 råkade Labatt i dispyt med Stockholms hallrätt då ledamöter gjort honom uppmärksam på att det enligt förordningar från 1757 0ch 1777 skallen tryck namnsedel inspinnas i produkten. Labatt påpekade att det inte gick att göra då cigarrer inte tillverkades vid spinnbord och att det dessutom skulle ge cigarren dålig smak. Eftersom cigarrer var en ny produkt hade hallrätten inte kunskap om hur de tillverkades. Efter diskussion fastslog hallrätten att cigarrerna skal packas i buntar om 12 stycken och förses med banderoll om tillverkarens namn. Senare packades cigarrerna i lådor om 250 stycken cigarrer och lådorna försåg med snöre och sigill. Stämpling med firmanamn skedde på lådans botten och under lacket.

Labatts fabrik var den första i Sverige som var cigarrfabrik. Tillverkningen bedrevs vid Blasieholmstorg 10 och försåldes efter 1833 i hans nyöppnade butik vid Stora Nygatan 1 i Gamla Stan där även importerade cigarrer såldes.. På 1840 – talet öppnade han även en butik i basarbyggnaden på Norrbro.  Den fick namnet ”Havanna-Cigarr Boutique” och fick cigarrkännare och flanörer som kunder. Norrbro var på den tiden Stockholms främsta flanörstråk. Affären hade två ingångar mellan vilka en stor priskurant var placerad. Labatt blev också den förste som tillverkade brasilcigarrer av tobak han köpte av kofferdiskepparen N. Werngren i Malmö.

Werngren grundade senare tobaksfabriken Försöket i Malmö.

År 1845 fick Labatt patent på en maskin för tillverkning av manillacigarrer under namnet Halm. Den 29 oktober 1850 avregistrerades tobaksfabriken och under firma Labatt & Co ägnade han sig under några år åt tillverkning av stålpenneor på Sankt Paulsgatan 16.

Den 15 november 1859 inregistrerade han åter tobaksfabriken som ägde bestånd till 1865.

Cigarrmärkena var på 1850-talet:

Napoleon

Miraflores

La Paloma

Bazar.

 

Personkoppling:

Labatt, I.D. cigarrfabrikör