Friberg, Gustaf, Cigarrfabrik

Ort: Stockholm

Gustaf Friberg drev under en period cigarrfabrikation i Stockholm. Den gick i konkurs 1844 och cigarrfabrikör Wilhelm Hellgren utsågs till kurator (konkursförvaltare).

Ansökan om konkurs inlämnades den 5 januari 1844, konkursen proklamerades den 22 juli 1844 och dom föll 17 december 1845. Notarie i ärendet var Rinman.

Bland borgenärerna (fodringsägarna) märks:

Tobaksfabrikören Jac. Fr. Ljunglöf
Handlanden G. Brunswig
Demoiselle Dorothea Silfverstrand
Jungfru Lovisa Friberg
Tobaksfabrikör Wilh. Hellgren
Häradshöfding Osc. Aug. Montelius
Cigarrfabrikör Isac David Labatt

 

Gustaf Friberg föddes  26/11 1776 i Skåne och han var gift med Anna Elisabet Sjövall, f. 1/10 1780 i Skåne

De hade barnen:

Marg. Christina, f. 9/3 1804 i Skåne
Gustafva Elisabeth, f. 4/3 1805 i Skåne
Lovisa, f. 25/8 1808 i Stockholm, d. 27/12 1882 i Katarina församling

1816 – 1823 bodde familjen i Eketorp, Västerhaninge.

År 1836 var han och hustrun bosatta i kvarteret Blåman i Klara församling och då titulerades han cigarrfabrikör. I hushållet fanns även arbetaren Abraham Monier av judisk börd. (f. 27/5 1816). Under 1840-talet kommer cirka 6 gossar finnas i hushållet som troligen var de som tillverkade cigarrerna.

Efter konkursen flytta Gustaf och dotter Lovisa till kv. Rosendahl större 1 A i Maria församling