John Silver, n:r 474

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

I början av år 1947 anställdes mr. William C. Bethea av Svenska Tobaksmonopolet. Han hade då arbetat inom tobaksindustrin i 32 år och var framstående expert på blend-cigarretter.
Han blev den som komponerade blandningen till John Silver som började tillverkas vid cigarrettfabriken i Härnösand i april-maj 1947.

Sortimentet har senare utökats med filtervariant och rulltobak.

Under första halvåret 1952 utgjorde försäljningen av John Silver 4,2 % av den totala svenska cigarettförsäljningen.

 

 

 

Tidig variant då texten Extra Kvalitet ännu var på svenska

 

 

 

 

Reklam från 1962

 

 

Reklam från 1966                                                                         Framgår av reklamen från 1964 att svenskarna börjat resa till Kanarieöarna